PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Kompleksowe zarządzanie energią

Energia i know-how dostosowane do koncepcji biznesowych Partnerów

Alpiq pomaga swoim klientom w uproszczeniu zarządzania energią i optymalizacji całego procesu dla uzyskania pozytywnej zmiany ich wyników biznesowych.

Alpiq prowadzi i posiada własne elektrownie stanowiące podstawę do obrotu i sprzedaży energii. Obiekty te zapewniają niezawodne 24-godzinne dostawy energii elektrycznej dla naszych klientów.

Produkty i usługi Alpiq są "szyte na miarę". Poza dostosowanymi do potrzeb klienta dostawami energii Alpiq oferuje również wiele związanych z energetyką usług technicznych, obejmujących pełne spektrum zagadnień – od produkcji energii po dystrybucję, przesył, komunikację, dostawy i wykorzystanie.
Produkuje energię elektryczną

  • Alpiq produkuje energię elektryczną
  • Alpiq prowadzi obrót na wszystkich europejskich giełdach energii
  • Alpiq sprzedaje energię i prowadzi oddziały na terenie całej Europy
  • Alpiq dostarcza swoim klientom energię podstawową i szczytową , posiada własne sieci przesyłowe

Alpiq Energy Services oferuje wszelkie usługi techniczne związane z wytwarzaniem, przesyłem i wykorzystaniem energii.