PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Twój partner dla wszystkich Twoich potrzeb energetycznych

Alpiq oferuje atrakcyjny mix energii dla zapotrzebowania bazowego i w okresach szczytowych z wysokim udziałem przyjaznej dla środowiska energii z elektrowni wodnych i wiatrowych.

Nasze elektrownie wnoszą cenny wkład w europejskie dostawy energii. Produkujemy energię w podstawie obciążania oraz szczytową, której produkcję dostosowujemy w sposób elastyczny do pokrycia zmiennego zapotrzebowania naszych klientów. Nasze sieci dystrybucyjne w Szwajcarii zapewniają niezawodne dostawy energii i zapobiegają jej deficytom. Alpiq oferuje dużym dystrybutorom i odbiorcom przemysłowym rozwiązania na miarę ich potrzeb energetycznych.

Działamy również jak niezależny „bank energetyczny”, zapewniający dużym odbiorcom dostęp do giełd energii i prowadzący dla nich obrót energią.