PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Nasze kompetencje – Wasza wartość dodana

Kompetencje zapewniające rozwój – Alpiq dostarcza „szyte na miarę” usługi i produkty, które uproszczą Wasze zarządzanie energią i zoptymalizują Wasze procesy.

Odnawialne źródła energii

Poza nakładami na wielkie elektrownie i podnoszeniem wydajności energetycznej Alpiq zwiększa także swoje inwestycje w odnawialne źródła energii – na przykład w projekty farm wiatrowych we Włoszech i w Bułgarii jak również w budowę i prowadzenie małych elektrowni wodnych w Norwegii i w Szwajcarii. Alpiq uczestniczy także za pośrednictwem jednej ze swych spółek zależnych w ważnych projektach badawczych w Niemczech.


Know-how w dziedzinie rynku

Alpiq prowadzi handel energią elektryczną na międzynarodową skalę od 90 lat. Obecnie działamy aktywnie na terenie całej Europy i posiadamy spółki zależne w 29 krajach. Zajmujemy się również obrotami na głównych giełdach energetycznych.


Know-how w dziedzinie zarządzania projektami

Kompetencje w dziedzinie projektów stanowią obecnie kluczowe kryterium sukcesu. Dlatego też Alpiq prowadzi optymalnie strukturyzowane i dobrze zorganizowane prace nad projektami.


Know-how w dziedzinie wydajności energetycznej

Politycy i biznesmeni zgadzają się w jednej kwestii – poprawa wydajności energetycznej to podstawa dla osiągnięcia celów klimatycznych. Możliwości oszczędności są olbrzymie – zwłaszcza w przypadku budynków, a jeśli chodzi o wydajne energetycznie budynki – jesteśmy w tej dziedzinie ekspertami.