PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Energia elektryczna z energii wiatru

Alpiq mocno angażuje się w odnawialne źródła energii, szczególnie w energię wiatrową. Jest to część naszego wkładu w ochronę klimatu i promocję wykorzystywania nowych technologii.

Nasze inwestycje w energię wiatrową otwierają obiecujące możliwości biznesowe. Biorąc pod uwagę elastyczność naszych elektrowni, Alpiq ma możliwość optymalnego wykorzystania potencjału energii wiatrowej, który odgrywa znaczną rolę w naszym produkcyjnym portfolio.