PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny (teksty, dane, obrazy, grafiki, klipy wideo, notatki prasowe) jest chroniona na mocy prawa autorskiego i praw o ochronie znaków towarowych. Prawa autorskie osób trzecich są zastrzeżone. Możesz ściągnąć lub wydrukować poszczególne strony lub części niniejszej witryny pod warunkiem, że nie zostanie usunięty żaden symbol zastrzeżenia praw autorskich, ani też żadna z chronionych prawem nazw czy symboli. Zastrzegamy wszelkie prawa do wszelkich ściąganych lub też reprodukowanych z niniejszej witryny informacji i danych. Kopiowanie, transmitowanie (drogą elektroniczną bądź inną), modyfikowanie czy wykorzystanie całości bądź części niniejszej witryny, jak również zamieszczanie odnośników do niej w celach ogólnych czy biznesowych bez wcześniejszej pisemnej zgody Alpiq jest zabronione.