PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Działalność Alpiq w Polsce

Spółka Alpiq została założona w Szwajcarii przeszło 100 lat temu. Przez większą część swojej historii nasza firma nosiła nazwę Atel (Aare-Tessin Ltd. for Electricity). W grudniu 2001 r. utworzona została spółka zależna w Polsce pod nazwą Atel Polska. Polska działalność Alpiq została przemianowana na Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce ze skutkiem od 1 stycznia 2010 r. Nie pociągnęło to za sobą żadnych istotnych zmian w naszej lokalnej działalności.

Etapy rozwoju

Od naszego wejścia na polski rynek w 2001 r. osiągnęliśmy następujące etapy rozwoju:

2010: Atel Polska zmienia się w Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce.

2005: Uczestnictwo w Towarowej Giełdzie Energii jako pierwsza spółka obrotu energią.

2004: Pierwsza międzynarodowa transakcja; znajdujemy się pośród uczestników pierwszych aukcji na międzysytemową wymianę mocy w Polsce.

2003: Początek działalności handlowej.

2002: Uzyskanie w maju 2002 r. koncesji na obrót energią elektryczną.

2001: Założenie lokalnej spółki Atel Polska z siedzibą w Warszawie.