PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Organizacja

Kierownictwo Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce

Krzysztof BonkDyrektor Oddziału
Artur SikoraDyrektor ds. Obrotu Energią