PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Nasza działalność

Swoją silną obecność na rynku w Szwajcarii i w Europie zawdzięczamy ścisłej współpracy z licznymi silnymi partnerami. Ta sieć zaufanych kontaktów była rozwijana przez lata i jest przez nas uważnie pielęgnowana.

Nasi klienci

Jako niezależna spółka energetyczna, obsługujemy średnie spółki, duże koncerny i instytucje publiczne. Nasza baza klientów obejmuje dostawców energii, lokalne władze, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz szeroką gamę inwestorów instytucjonalnych i prywatnych.


Działamy odpowiedzialnie

Kierownictwo Alpiq składa się z Rady Nadzorczej i Zarządu. Przejrzysta polityka informacyjna i wydajna współpraca pomiędzy poszczególnymi działami wyznacza podstawy dla skutecznego ładu korporacyjnego. W Alpiq podchodzimy do tej kwestii bardzo poważnie i podejmujemy odpowiednie działania. Jesteśmy przekonani, że nasze cele biznesowe mogą zostać osiągnięte tylko wówczas, jeżeli nasze działania wewnętrzne i zewnętrzne będą wsparte zaufaniem i uczciwością. Dotyczy to szczególnie naszych stosunków z klienami i dostawcami, udziałowcami i instytucjami finansowymi, władzami państwowymi i administracyjnymi oraz społeczeństwem. Nasi pracownicy wykonują swoje czynności zgodnie z prawem i w sposób odpowiedzialny etyczny.